Concept: Hemelwater beheersbaar met Ecodrain® en Ecopass®

De afkoppeling van hemelwater vormt een centraal thema bij projecten. Ecodrain® waterdoorlatende en Ecopass® waterpasserende bestrating van v.d. Bosch Beton biedt twee oplossingen voor deze ecologische uitdaging. De infiltratiewaardes van beide systemen zijn hoog en voldoen ruimschoots aan de in Nederland en Duitsland geldende waarden.

Hemelwater beheersbaar met Ecodrain® en Ecopass®

Concept: Hemelwater beheersbaar met Ecodrain® en Ecopass® + hemelwater ter plaatse infiltreren + duurzaam bouwen + hoge capaciteit

Goed nieuws voor de grondwaterstand. Bebouwing neemt hand over hand toe. Het regenwater wat valt komt sneller in het oppervlaktewater terecht, waar het zijn weg van hoger gelegen gebieden naar lager gelegen gebieden zoekt. Traditionele systemen, waarbij het relatief schone water ook nog gezuiverd wordt, kunnen de grote hoeveelheden niet aan en raken overbelast. Dit vormt niet alleen lokaal een probleem maar ook regionaal en zelfs grensoverschrijdend. Een ander gevolg van deze versnelde afvoer van regenwater is de daling van de grondwaterspiegel, hetgeen verdroging tot gevolg heeft.

Ecopass® waterpasserende stenen
Ecopass® wordt geleverd onder KOMO-keur NEN-EN 1338, heeft een K-waarde (waterpasserendheid) van 4000 l/s/ha en is leverbaar in vele kleuren en oppervlaktestructuren. Bij naadloze aansluiting aan normale bestrating, ontstaat één geheel. Geleverd als machinaal elleboog-/keperverband, inclusief halve stenen. Prima te combineren met standaard bisschopsmutsen en verkeersstenen.
Ecodrain® waterdoorlatende stenen
Ecodrain® wordt geleverd volgens de BBB-keur 1 van v.d. Bosch Beton. De steen heeft een K-waarde van 270 l/s/ha en bij nat weer een "droge uitstraling". Leverbaar als handmatig of machinaal pakket in zwart, grijs of andere kleuren. Ook bisschopsmutsen, halve stenen zijn leverbaar. Op aanvraag produceren wij ook andere formaten, zoals dubbelklinkers of dubbel-dubbelklinkers.

Ecodrain® en Ecopass® doorsnede        Ecodrain® en Ecopass® doorsnede

Voor het aanbrengen van waterdoorlatende of -passerende oppervlakken is een goede voorbereiding
van belang. Hiervoor hebben wij een folder gemaakt met aanvullende informatie.

Download de folderProducten (2)

Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo