Concept: Reduton®

v.d. Bosch Beton* b.v. vervangt in haar Reduton® producten de gebruikelijke cement door geopolymeren met behulp van de SQAPE technologie.

Reduton®

Concept: Reduton® + cementloos beton + CO2-reductie + geopolymeren vervangt cement

De afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker wordend begrip in onze samenleving. Twee belangrijke pijlers uit het beleid van v.d. Bosch Beton* zijn innovatie en duurzaamheid. Aangezien de cementindustrie verantwoordelijk is voor maar liefst 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot (meer dan alle logistiek in de wereld), heeft dit v.d. Bosch Beton* uitgedaagd, met als resultaat: Reduton®.

v.d. Bosch Beton* innoveert voortdurend in het gebruik van grondstoffen. Een veel belovende innovatie is het gebruik van geopolymeren, een anorganisch bindmiddel. Meestal gebaseerd op de elementen Silicium en Aluminium, mineralen die van nature veel voorkomen in de aardkost.

Het geopolymeer welke door v.d. Bosch Beton* verwerkt wordt, is verkregen door hoogwaardige secundaire mineralen. Door deze te mengen met basische materialen (alkaliën) en de toevoeging van de activator ontstaat de polymerisatie. Het geopolymeer is een stabiel, vormvast materiaal dat optisch gelijk is aan cementgebonden materiaal (mortel, prefab). Reduton®, het nieuwe geopolymeer graselement met een extreem lage CO2-emissie, is het resultaat van de samenwerking tussen v.d. Bosch Beton* en SQAPE Geopolymer Technology.

Met Reduton® kan een CO2-reductie van ca. 80% gerealiseerd worden. Deze innovatie draagt bij aan het milieu, verduurzamen van de infrastructuur en de verkeersveiligheid.

Beton Reduton®
- Toeslagmaterialen (zand, grind)       - Toeslagmaterialen (zand, grind)
- Cement - Geopolymeren
- Hulpstoffen - Alkaliën + activator
- Water - Water
Hydraulische reactie Polymerisatie


Reduton®


Reduton®

  • Extreem lage CO2-uitstoot en MKI-score (Milieu Kosten Indicator);

  • Bindmiddel realiseert ruim 85% CO2-uitstoot reductie ten opzichte van de standaard;

  • Maakt gebruik van secundaire grondsto­ffen (minerale reststo­ffen);

  • Past in MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen);

  • Alle Reduton® producten voldoen aan het besluit bodemkwaliteit;

  • Alle grondstoffen­ en zijn CE gecertificeerd;

  • Alle Reduton® producten zijn recyclebaar;

  • Naar wens een oplossing (zuurbestendig, sterkte, uitbloei etc.).


Na jaren testen is v.d. Bosch Beton* bijzonder trots om met Reduton® een bijdrage te kunnen leveren aan hetgeen afgesproken in het Nederlandse energieakkoord. Hier is afgesproken dat de CO2-uitstoot met 40% omlaag moet in 2030 en op die manier draagt het akkoord bij aan het halen van de afspraken gemaakt op de klimaattop in Parijs. Het gebruik van Reduton® sluit hier naadloos op aan.Producten (20)

Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo