Kleuren: Ecodrain®

Dat beton niet grijs hoeft te zijn is een gegeven. Met verschillende series bewijst v.d. Bosch Beton* tevens dat kleuren tot in lengte van jaren behouden blijven. Graag tonen we u onze mogelijkheden. Het verdient de voorkeur uw kleurkeuze aan de hand van een monster te bepalen, aangezien kleuren op een computerscherm of drukwerk altijd iets afwijken van de werkelijkheid.

Ecodrain®

Goed nieuws voor de grondwaterstand: Ecodrain® waterdoorlatende bestrating. Bestrating die voorkomt dat hemelwater linea recta wordt afgevoerd naar het riool en straten blank komen te staan. De stenen zijn voorzien van een fijne structuurdeklaag die, in combinatie met een grove onderbeton, een stevige regenbui kan doorstaan.

Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo