Kwaliteit / Milieu / Duurzaamheid

v.d. Bosch Beton* loopt op gebied van kwaliteit en milieu voorop. Met Ecoton®, ISO, DUBO-keur, KOMO-certificering en ons interne kwaliteitskeurmerk BBB-keur I wordt uw keuze voor een duurzaam product eenvoudig.

Kwalitatief hoogwaardige betonbestratingsmaterialen

De naam v.d. Bosch Beton* wordt vaak in één adem genoemd met kwalitatief hoogwaardige betonbestratingsmaterialen. In de afgelopen decennia heeft v.d. Bosch Beton* zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste aanbieders op dit gebied. Enerzijds als producent en leverancier van een compleet assortiment betontegels, banden en stenen, anderzijds door het ontwikkelen van nieuwe innovatieve betonproducten, zoals de diverse grasbetontegels, Ecoton® en Full-color® producten.

 

 

Laboratorium v.d. Bosch Beton Almelo

DUBOkeur®

De betonindustrie loopt voorop qua duurzaam bouwen. V.d. Bosch Beton* wil als innoverende producent, niet afwachten. Sinds 2008 beschikt v.d. Bosch Beton over DUBOkeur®.

Producten met DUBOkeur® onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen product middels een levenscyclusanalyse (LCA) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor certificering. Deze LCA wordt door NIBE uitgevoerd.

 

 

DUBOkeur

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem van v.d. Bosch Beton is sinds februari 2014 gecertificeerd conform ISO 14001. v.d. Bosch Beton wil middels haar milieumanagementsysteem beter inzicht krijgen in milieueffecten en milieuprestaties verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als CO2-emissie, afvalstroom, gebruik van grondstoffen, energieverbruik en andere milieuzaken. Ook de ontwikkeling van producten die invloed op het milieu hebben vormt een belangrijk element van het milieumanagementsysteem. ISO 14001 vormt een prima aanvulling op het kwaliteitssysteem van v.d. Bosch Beton dat ISO 9001 gecertificeerd is.

 

ISO 9001   ISO 14001

Duurzame producten

In onze kennisbank vindt u verschillende voorbeelden van de wijze waarop wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in ons vaandel willen houden.
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten speelt het milieu echter ook een grote rol.
v.d. Bosch Beton is een innovatieve fabrikant. Dat uit zich niet alleen in technisch interessante oplossingen, maar ook in duurzame oplossingen. Hieronder enkele voorbeelden.

Ecoton® hergebruik van puin volgens Milieukeur®
Reduton® cementloos beton met ca. 80% minder CO2-emissie
DuraSilent® geluidreducerend en 100% kleurvast
Ecopass® / Ecodrain® infiltratie van hemelwater op de plek waar het valt
Grassplittegel® sterke parkeerplaatsen met een groen uiterlijk
Lumencolor® reflecterende deklagen met natuurlijk toeslagmateriaal
Voegsteen onkruidvrije bestrating zonder gif of gasbrander

 

Stichting Milieukeur®

Lumencolor® reflecterende deklagen

ISO 9001, KOMO en BSB

Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn. v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd. Hieronder valt de veelal standaard CE-markering, de KOMO-keur en ons eigen kwaliteitslabel BBB-keur I.

Voor de gevallen waarin u KOMO- of BSB-certificaten nodig hebt van onze producten, biedt onze website een digitale oplossing. Via onze downloadpagina kunt u eenvoudig zoeken naar het certificaat dat voor u van toepassing is.

 

ISO 9001   KOMO-certificaat betonstraatstenen (Almelo)
Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo