Kennisbank / Tips

Tips en kennis met elkaar delen is erg nuttig. Uw input stellen wij dan ook zeer op prijs. Heeft u een tip deel die met ons! Hieronder vindt u een verzameling tips. Klik op een trefwoord om informatie over een specifiek onderwerp te zien.

TREFWOORDEN   
afgerond
beschadigingen
BéVéMat®
bisschopsmutsen
bochten
brekerzand
BSV®
CE
cement
co2
dikformaat
door-en-door
download
DUBOkeur®
DuraSilent®
eindband
fietspad
geluidreducerend
genuanceerd
grasbeton
grijs
hechtmortel
hoekstukken
hol-en-dol
IBL 630
inrit
invalide
iso
kalk
klein facet
kleuren
kleurvast
kleurverschil
KOMO
lumencolor
maaiveld
machinaal
milieu
Milieukeur®
monster
mvo
onderhoud
onkruidvrij
opsluitbanden
pakket
pallets
parkeerband
plakband
reflecterend
rijbaan
rijrichting
ronde gaten
scheidingsband
schijnvoeg
sleuven
splintervrij
statiegeld
stenen
sterk
stil
stootband
tegels
toeslag
uitloop
uitslag
uitventen
verband
verwerkingsadvies
visbek
vlak
Voegsteen
wagenpark
watertransport
Heeft u ook een tip?
Stuur hem naar ons op.
Uw naam
Uw tip


BéVéMat® is cradle-to-cradle

Het bermverhardingssysteem BéVéMat® voorkomt niet alleen eenzijdige ongevallen, maar is ook onderhoudsvriendelijk. Omdat de afzonderlijke elementen in één beweging uit het werk te halen zijn, is het systeem optimaal geschikt voor toekomstig onderhoud. De elementen kunnen zelfs inclusief gras en grond opgeslagen worden en na het onderhoud op dezelfde plek, of elders, hergebruikt worden. Een klassiek voorbeeld van cradle-to-cradle.
Ons eigen wagenpark is goed voor het milieu

Ons wagenpark is modern en zuinig. Omdat wij onze eigen vrachtwagens overdag flexibel kunnen inzetten, kunnen wij veel retourvrachten plannen. Daarmee rijden onze auto’s niet vaak leeg terug richting Almelo. Dat is goed voor onze bezetting maar niet in de laatste plaats voor het milieu.

's Avonds koppelt een andere chauffeur een bulkwagen achter de vrachtwagen en halen wij cement op. Dat gebeurt dus met een auto die niet volledig afgekoeld is. Resultaat is dat onze auto's relatief veel kilometers maken en, nog belangrijker, zuiniger rijden omdat ze nooit helemaal afkoelen.
Wat is het verschil tussen Milieukeur® en DUBOkeur®?

Wanneer u producten besteld die voorzien zijn van het certificaat van de Stichting Milieukeur bent u ervan verzekerd dat in deze producten bouwmaterialen gerecycled zijn. Ecoton® van v.d. Bosch Beton is hiervan een perfect voorbeeld.

Het DUBOkeur® bewijst dat een product, grondstof of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennis instituut over milieubelasting van bouwmaterialen. Met het DUBOkeur® kunnen producten, grondstoffen en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijk aantonen dat ze een duurzame keuzen zijn.
CO2-emissie van cement wordt steeds lager

Ja. Cement heeft een hoge CO2-waarde. In Nederland doen we het echter nog zo slecht niet. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld landen als China.

Portlandcement wordt gewonnen uit kalksteen. Hierbij komt veel CO2 vrij. Wereldwijd is de uitstoot van cement op >1000 kilo CO2 per ton cement. Europees is dit ca. 740 kg/ton. De Nederlandse cementindustrie is relatief schoon door moderne technologie en gebruik van hoogovencement (CEM III). Hierbij wordt een deel van de portlandklinker vervangen door hoogovenslakken en een zwaveladditief. Met andere woorden; hoogovencement is relatief schoon.

CO2-emissie van verschillende cementsoorten

Portlandklinker wordt gemaakt door kalksteen af te graven, bijvoorbeeld in Nederland rondom Maastricht, en deze te calcineren (verhitten). Hier komt de vele CO2 vrij. Daarnaast vormt de winning van kalksteen een belasting voor milieu en het landschap.
Almelo en Reef Infra kiezen voor Ecoton®

Mede omdat wij met materialen van v.d. Bosch Beton hebben ingeschreven op het onderhoudsbestek van de gemeente Almelo, behaalde Reef Infra de hoogste EMVI-score.

v.d. Bosch Beton, gevestigd in Almelo, levert reeds onder DUBOkeur® aan Reef. Sinds begin 2014 worden de geleverde betonproducten geleverd onder de naam Ecoton®, wat staat voor economisch en ecologisch beton. v.d. Bosch Beton is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmaterialen te maken die voldoen aan de strenge KOMO-certificatie. Het gaat daarbij om zowel betontegels, banden als klinkers. De materialen zijn gecertificeerd door Stichting Milieukeur®. Deze materialen zijn wat duurder in aanschaf, maar leveren wel een extra investering op het gebied van duurzaamheid op. Dit is onderdeel van onze aanbieding richting de gemeente Almelo geweest.

Naast de leverantie van Ecoton® producten, voorziet v.d. Bosch Beton ook in gebruikmaking van GasNeutraal, Groene Elektriciteit, zet de fabrikant medewerkers in vanuit SROI en is haar CO2-inventarisatie door KIWA geverifieerd.
R.J.M. Mensink, projectleider Reef Infra
Milieumanagementsysteem conform ISO 14001

Sinds februari 2014 is het milieumanagementsysteem van v.d. Bosch Beton gecertificeerd conform ISO 14001. v.d. Bosch Beton wil middels haar milieumanagementsysteem beter inzicht krijgen in milieueffecten en milieuprestaties verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als CO2-emissie, afvalstroom, gebruik van grondstoffen, energieverbruik en andere milieuzaken. Ook de ontwikkeling van producten die invloed op het milieu hebben vormt een belangrijk element van het milieumanagementsysteem. ISO 14001 vormt een prima aanvulling op het kwaliteitssysteem van v.d. Bosch Beton dat ISO 9001 gecertificeerd is.

ISO 9001   ISO 14001
Lidl kiest voor stenen v.d. Bosch

Lidl bouwt volgens Groen Bouwen. Op basis van een toegevoegde waarde op gebied van duurzaamheid viel het oog van Lidl op v.d. Bosch Beton. Hierbij waren enkele factoren van doorslaggevend belang. Zo levert v.d. Bosch Beton niet alleen onder DUBOkeur® maar worden de stenen voor Lidl ook voorzien van een Ecoton® onderbeton, waarbij gerecycled puin verwerkt wordt in nieuwe stenen. In onderling overleg werd gekozen voor een kleurvaste steen, in een speciaal voor Lidl ontwikkelde kleur.

Lidl Lochem
Vervoer over water

Sinds jaar en dag is vormt de binnenvaart een duurzame schakel in ons bedrijf. Aanvoer van grondstoffen zoals grind geschiedt over water. Ten behoeve van de aanleg van een laad- en loskade bij het XL Businesspark in Almelo, levert v.d. Bosch Beton de bestrating. Middels transport over water wordt het aantal vrachtwagens op de weg verminderd. Daarnaast was het terrein nog niet bereikbaar voor zwaar verkeer. De binnenvaart zorgt daarmee niet alleen voor aanvoer van grondstoffen, maar ook voor levering van het eindproduct.
Klantenservice & afroepen
tel. 0546 488 810
fax 0546 488 820
klantenservice,vdboschbeton,nl
       Algemeen & verkoop
tel. 0546 488 555
fax 0546 488 566
info,vdboschbeton,nl
       Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo