0546 488 555

De binnentuinen bij de Isala-klinieken in Zwolle komen (bijna) tot bloei. Grindpaden, groenperkjes, een vijver, gevelplantenbakken en bankjes. Hoewel de planten zelf nog even op zich laten wachten, beginnen de atria van vlinders 1 en 2 al aardig op binnentuinen te lijken. Stefan Uiterwijk is uitvoerder bij de BAM en geeft leiding aan het 'atriumteam'. Met gemiddeld vier man werken ze aan de aanleg van de binnentuinen. Het atrium van vlinder 1 krijgt zes bankjes met elektra-aansluitingen voor tablets of laptops en in het midden een vijver. Het atrium van vlinder 2 krijgt geen vijver, maar een grotere open ruimte met (elektra)voorzieningen om een personeelsbijeenkomst te kunnen houden. Verder zijn de tuinen vergelijkbaar: met plantenbakken aan de gevels, rode grindpaden met daartussen groenperkjes en in het centrum grote grijze tegels.

Binnentuinen Isala klinieken in aanleg

De binnentuinen bij de Isala-klinieken in Zwolle komen (bijna) tot bloei. Grindpaden, groenperkjes, een vijver, gevelplantenbakken en bankjes. Hoewel de planten zelf nog even op zich laten wachten, beginnen de atria van vlinders 1 en 2 al aardig op binnentuinen te lijken. Stefan Uiterwijk is uitvoerder bij de BAM en geeft leiding aan het 'atriumteam'. Met gemiddeld vier man werken ze aan de aanleg van de binnentuinen. Het atrium van vlinder 1 krijgt zes bankjes met elektra-aansluitingen voor tablets of laptops en in het midden een vijver. Het atrium van vlinder 2 krijgt geen vijver, maar een grotere open ruimte met (elektra)voorzieningen om een personeelsbijeenkomst te kunnen houden. Verder zijn de tuinen vergelijkbaar: met plantenbakken aan de gevels, rode grindpaden met daartussen groenperkjes en in het centrum grote grijze tegels.

Binnentuinen Isala klinieken in aanleg

Technische voorbereidingen

Begin 2012 is Uiterwijk met zijn team gestart met de aanleg. 'Eerst hebben we de grond twee meter opgehoogd en een stevige funderingslaag aangebracht om in de toekomst de hoogwerkers voor onderhoudswerkzaamheden te kunnen dragen. Verder hebben we de bekabeling aangelegd voor de lichtmasten, de stopcontacten en de vijverpomp (die het water continu schoon houdt). Voor de automatische bewatering van de plantjes op de grond en in de gevelbakken hebben we een beregeningssysteem van tuinslangen geïnstalleerd. De watertoevoer is per gevel en groengebied in te stellen.'

Vijver en tegels

Na de voorbereidende technische werkzaamheden zijn de groenstroken en rode grindpaden langs de gevels aangelegd. De beplanting komt tijdens het nieuwe plantseizoen eind dit jaar. 'Dan staat alles er in de zomer van 2013 mooi bij', legt Uiterwijk uit. 'Inmiddels zijn we in atrium 1 ook bezig met de vijver. De vijverfolie krijgt nog een kleilaag waarin straks plantjes kunnen groeien. Dan gaat ook de vijverpomp erin en plaatsen we een laag muurtje, zodat je niet zomaar de vijver in loopt. In april zijn dan als laatste de grijze tegels aan de beurt.'

Binnentuinen Isala klinieken in aanleg

Volgende tuinen

De binnentuin van vlinder 2 is ook al bijna klaar, op de tegels en de beplanting na. Uiterwijk: 'Zodra de stijgers van de glazen gevel weg zijn, kunnen wij de tegels aanleggen. In mei zijn beide atria dan klaar (behalve de beplanting) en gaan we verder met de binnentuin van vlinder 3. Daarna volgt die van vlinder 4 en dan de rest van het buitenterrein.' Wist je dat: het water voor het beregeningssysteem uit een waterkelder bij vlinder 1 komt? Het water stroomt door een leiding in de transportgang via aftakkingen naar alle plantenbakken in het gebouw en groenstroken in de binnentuinen.

Binnentuinen Isala klinieken in aanleg

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo