0546 488 555

ISO 14001 stelt eisen aan een goed milieumanagementsysteem. Ook v.d. Bosch Beton heeft haar milieumanagementsysteem willen toetsen aan deze norm. De laatste stap in dit traject is inmiddels genomen; de audit is succesvol verlopen.

ISO 14001 voor v.d. Bosch Beton binnen bereik

ISO 14001 stelt eisen aan een goed milieumanagementsysteem. Ook v.d. Bosch Beton heeft haar milieumanagementsysteem willen toetsen aan deze norm. De laatste stap in dit traject is inmiddels genomen; de audit is succesvol verlopen.

ISO 14001 voor v.d. Bosch Beton binnen bereik

De reden waarom v.d. Bosch met een milieumanagementsysteem werkt, is om beter inzicht te krijgen in de milieueffecten van haar bedrijfsvoering en om haar milieuprestaties te verbeteren. Hierdoor wordt niet alleen het milieu centraal gesteld, maar worden ook kosten controleerbaar. Zaken die hierbij genoemd worden zijn CO2-emissie, afvalstroom, gebruik van grondstoffen, energieverbruik en andere milieuzaken. Ook de ontwikkeling van producten die invloed op het milieu hebben vormt een belangrijk element van het milieumanagementsysteem. ISO 14001 vormt een prima aanvulling op het kwaliteitssysteem van v.d. Bosch Beton dat ISO 9001 gecertificeerd is.

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo