0546 488 555

't Harde, herinrichting Bovendwarsweg

t Harde, stil van v.d. Bosch

In ’t Harde, gemeente Elburg, zijn de Houtrustweg en de Bovendwarsweg veranderd van saaie asfaltwegen in vriendelijke woonstraten, dankzij DuraSilent® geluidreducerende stenen. Beide wegen zijn bestraat met kleurvaste en geluidreducerende betonstraatstenen. Op het moment dat de Bovendwarsweg toe was aan onderhoud, werd de gelegenheid aangegrepen om iets aan de verkeerssnelheid te doen. Gerard Riezebos van de gemeente: “Het gaat om een doorgaande weg in de dorpskern die behoorlijk druk wordt bereden, ook door vrachtverkeer. Door de straat een andere uitstraling te geven met in plaats van asfalt een versmalde rijbaan in betonstraatstenen, geflankeerd door fietsstroken, is niet alleen sprake van een vriendelijker beeld, tevens wordt de snelheid van het verkeer geremd. Het was voorheen ook 50 km, nu een 30 km weg. Er is gemeten dat het verkeer daadwerkelijk gas terugneemt, waarschijnlijk dankzij de inrichting. De geluidreducerende stenen zorgen ook nog eens voor minder lawaai van al dat verkeer. Niet verwonderlijk dat de bewoners enthousiast zijn.” Ook de Houtrustweg was oorspronkelijk van asfalt voorzien, maar omdat dit van origine een woonstraat is, gold hier al een 30 km regime. Door de weg echter eveneens een vriendelijke bestrating met rode betonstraatstenen te geven, ontstaat een beeld dat beter past bij een woonstraat. Ook is de rijbaan versmald en zorgen de geluidreducerende betonstraatstenen voor een stillere woonstraat. De gemeente wil op dezelfde voet verder gaan bij de reconstructie/onderhoud van straten, waarbij bijvoorbeeld ook de gehele wijk ‘De Oosthoek’ met dit type bestratingsproducten wordt bestraat.

Adres
Bovendwarsweg  1
8084 JA   't Harde

Projecttype
woonwijk / herinrichting

Oplevering
31-7-2004 0:00:00

Wegenbouwer
KWS Infra

Architect
Gemeente Elburg

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo