0546 488 555

Balk, centrumplan

Eigentijds straatbeeld in Balk

De Friese gemeente Gaasterlân-Sleat is druk in de weer om in de verschillende dorpskernen de riolering en/of bestrating op te knappen naar de hedendaagse maatstaven wat kwaliteit en uitstraling betreft. Zo is in de dorpskern Balk het centrum opnieuw bestraat, waarbij de toegangen fraaie kruisingen/drempels met kleurvaste betonstraatstenen hebben gekregen. “Het gaat om nauwe, drukke kruispunten die visueel eruit moeten springen, mede om de attentie voor de verkeersdeelnemers te vergroten (veiligheid),” aldus Johan van der Ploeg van de gemeente, die de civiele projecten coördineert. “Het centrum zelf is met een klinker in een egale kleur rood uitgevoerd, maar die verkeersknooppunten zijn met felrode betonstraatstenen, gele banen en zwart-witte drempelaanduidingen extra opvallend. Een fraai kleurenspel. Je ziet écht dat je hier moet opletten. En het ziet er ook nog eens fraai uit.”Voorts worden her en der woonstraten voorzien van een nieuwe bestrating, op het moment dat er een nieuwe riolering wordt aangelegd. “Wij proberen thans zoveel mogelijk af te koppelen en hemelwater gescheiden af te voeren. Verschillende woonstraten zijn inmiddels van een nieuwe riolering voorzien, waarbij er meteen een nieuwe bestrating in komt. Nieuwe betonstraatstenen, deels kleurvast voor de goten en kruisingen. Weer dat visuele aspect. De straten ogen netjes en eigentijds. ”Een derde toepassing van betonnen bestratingsmaterialen betreft waterdoorlatende betonstraatstenen (waterbeheer) die voor de centrumstraat De Warren zijn toegepast. “Het afkoppelen van de riolering doen wij op verschillende manieren. Soms met rioolbuizen, maar sinds kort ook met waterdoorlatende betonstraatstenen. We hebben voor 70 tot 80% een geschikte zandondergrond binnen de gemeente Gaasterlân-Sleat, waarbij dit systeem toepasbaar is. Wel moeten we opletten voor de leemkoppen in de ondergrond. De straat die recent is aangelegd functioneert goed, op één punt na waar we met zo’n specifieke ondergrond te maken hebben. Daar zoeken wij nog een oplossing voor. Het regenwater wordt nadat het is geïnfiltreerd en gebufferd naar het riviertje de Luts geleid. Dit boezemwater loopt door ons centrum. Het is voor ons de eerste keer dat we een dergelijk systeem toepassen. Theoretisch werkt het. We zullen in de praktijk zien hoe het uitpakt. Maar als je niets doet, niets uitprobeert, kom je ook niet vooruit. Je wilt tenslotte voortdurend zaken als verkeersveiligheid, wateroverlast en kwaliteit en sfeer van bestratingen verbeteren.”

Adres
Van Swinderenstraat  69
8561 AS   Balk

Projecttype
winkelstraat / renovatie

Oplevering
1-11-2007 0:00:00

Wegenbouwer
A. Faber, Sondel

Architect
Gemeente Gaasterlân-Sleat

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo