0546 488 555

Steenwijk, herinrichting De Gagels

Logischer structuur voor De Gagels

De bestaande wijk De Gagels in Steenwijk krijgt niet alleen vervangende nieuwbouw en extra wijkvoorzieningen, ook de stedenbouwkundige structuur is onder handen genomen. Voorheen was sprake van veel doodlopende straatjes in de wijk, die dateert uit de jaren ’60. De gemeente Steenwijkerland, corporatie Woonconcept, Stedenbouwkundig bureau Witpaard-partners uit Zwolle en buro Hollema tuin- en landschapsarchitecten uit Rolde hebben gezamenlijk getekend voor een nieuwe structuur in de wijk. “Logischer van opzet met meer onderlinge verbinding,” aldus Wiek de Kleine-Riemersma van buro Hollema. “En met meer ruimte voor de jeugd om te spelen. Er is altijd vraag naar extra parkeerruimte, maar die is nu bij het spoor gesitueerd. Op deze manier ontstond ruimte om de woonstraten te verbreden. Voor deze kernmerkende wijk met z’n platte daken hebben wij gekozen voor een eenheid met rode, kleurvaste betonstraatstenen met fraaie toevoegingen in de deklaag. Banen van zwarte stenen, onder andere in de vorm van molgoten, doorbreken de rode vlakken.” Jan ter Wal van de gemeente Steenwijkerland haakt in: “Door consequent die rode betonstraatsteen toe te passen, ontstaat die beoogde eenheid in het straatbeeld. De wijk wordt nog verder ontwikkeld, waarbij nog vervangende nieuwbouw wordt gepleegd. Er is sprake van een totale facelift, compleet met extra voorzieningen voor de wijkbewoners. Ook de straten die de komende jaren nog worden aangepast, zullen met dezelfde bestrating worden gerealiseerd. We zijn heel tevreden hoe het er nu uitziet.”

Adres
President Kennedystraat  17
8331 BL   Steenwijk

Projecttype
woonwijk / herinrichting

Oplevering
31-7-2005 0:00:00

Wegenbouwer
Lareco, Hardenberg

Architect
Buro Hollema i.s.m. Witpaard-partners

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo