0546 488 555

Veenendaal (Rhenen), groene entree Prattenburg

CO2-reducerende parkeerplaats bij landgoed Prattenburg

Bij Veenendaal, maar nog net in de gemeente Rhenen, heeft de provincie Utrecht de Groene Entree Prattenburg aangelegd. Het is een nieuwe toegang tot het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug die de huidige parkeerplaats in het Prattenburgse bos vervangt. De Groene Entree ligt aan de rand van het bosgebied, aan de Rondweg west. Naast de 70 parkeerplaatsen, zal er ook voldoende ruimte zijn voor het stallen van fietsen en er komen drie plekken voor auto’s met paardentrailer. v.d. Bosch Beton leverde hier Grassplittegel® en Voegsteen onkruidvrije bestrating. De Grassplittegel® is bijzonder te noemen in dit geval, want v.d. Bosch Beton leverde de tegels met een onderbeton waarin bruinkoolvliegas verwerkt is. Deze vervanger van portlandklinker geeft een bindmiddel dat minder CO2 uitstoot dan andere cementsoorten. Hoewel Nederlandse cement relatief schoon is en vergeleken met de rest van de wereld weinig CO2 uitstoot, is er altijd behoefte aan verbetering. De vervuilende factor in cement is voornamelijk het verbruik van de delfstof kalksteen die tot portlandklinker gecalcineerd wordt. Daarbij komt veel CO2 vrij. Hoe minder portlandklinker, hoe schoner zou je dus kunnen zeggen. Bruinkoolvliegas is een restproduct van de energieproductie. Hoewel Nederland geen bruinkool gebruikt bij het opwekken van energie en duurzame energievormen steeds belangrijker worden, kan bruinkool (helaas) nog niet genegeerd worden, aangezien het een significant deel van de europese energieproductie vormt. Voorheen werd de vliegas die vrijkomt bij energiecentrales als afval terug gestort in de dagbouwgroeve. v.d. Bosc Beton maakt dus van afval een duurzaam bindmiddel.

Adres
Cuneraweg 
Rhenen

Projecttype
parkeerplaatsen / nieuwbouw

Oplevering
15-11-2013 0:00:00

Wegenbouwer
Heijmans Wegen

Toegepaste producten

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo