0546 488 555

Vollenhove, parkeerplaats Blauwehandseweg

Grassplittegel® en Nostalgica® voor toeristisch parkeren Vollenhove

De omgeving van Giethoorn is erg toeristisch en levert in de kernen een hoge parkeerdruk doordat bezoekers en toeristen daar parkeren en vervolgens met de fiets het gebied in trekken. Dit levert verkeerskundig onwenselijke situatie en geeft ook de nodige overlast voor de bewoners. Door het realiseren van parkeer gelegenheid nabij de dorpen wordt verkeersoverlast voorkomen. De aan te leggen parkeerplaatsen worden geschikt gemaakt voor toeristen die de dorpen en omgeving per fiets willen verkennen. Atensus uit Meppel heeft in opdracht van de Gemeente Steenwijkerland voor de parkeerplaatsen het ontwerp gemaakt en waarna de bestekken en tekeningen opgesteld zijn. v.d. Bosch Beton leverde Grassplittegel® en BSV-betonstraatstenen dikformaat in de kleur Nostalgica® Via Cassia. De parkeerplaats krijgt hiermee een zeer groen uiterlijk. Grassplittegel® heeft namelijk een graspercentage van 75%. De tegels liggen stevig in onderling verband en kenmerken zich door de strakke lijnen. De rijbaan op de parkeerplaats is van Nostalgica® Via Cassia. Deze stenen werden speciaal geïntroduceerd om een authentiek straatbeeld te verkrijgen. Nostalgica® heeft een zeer strak uiterlijk door het kleine facet van 1x1 mm. en heeft een strakke, zeer kleurvaste deklaag.

Adres
Belterweg 
Vollenhove

Projecttype
parkeerplaatsen / nieuwbouw

Oplevering
15-12-2012 0:00:00

Wegenbouwer
Jac. de Olde, Sint-Jansklooster

Architect
Atensus, Meppel

Toegepaste producten

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo