0546 488 555
Start opnieuw

Maak uw keuze

productgroep
subproductgroep
productnaam
dikte/hoogte
formaat
sluitingtype
vellingkant
asfaltzijde
bermzijde
milieu-optie
verwerking

BSV-betontegel® 30x30

Betontegels zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Onopvallend doen ze al jarenlang hun plicht. Er wordt op gefietst, gewandeld en gespeeld. Ook in de woningbouw zijn deze tegels onmisbaar geworden. De tegels hebben BSV®-uitvoering, een afstandhouder voor zware belasting. Op aanvraag kunnen de tegels ook van andere slijtlagen worden voorzien.

BSV-betontegel® 30x30 vlak

Het voordeel van deze betontegel is tweeledig: minder onkruid en minder storende voegen. Ideaal voor bijvoorbeeld winkelgebieden waar bezoekers met winkelwagentjes lopen.

BSV-betontegel® 15x30

Halve tegels zijn niet alleen te gebruiken als hulpstuk bij de 30x30 tegel, maar ook geschikt om in halfsteensverband dienst te doen. De tegel is voorzien van een facet en afstandhouder.

Vlakke tegel 15x30

Het voordeel van deze betontegel is tweeledig: minder onkruid en minder storende voegen. Ideaal voor bijvoorbeeld winkelgebieden waar bezoekers met winkelwagentjes lopen. De (halve) tegels kunnen ook als goottegel worden toegepast.

BSV-betontegel® 15x15

Mooi alternatief voor de standaard tegels in uw trottoirs of inritten. De tegel 15x15x8 is voorzien van een minimaal facet en een afstandhouder en hiermee uitermate geschikt voor zware belasting. Samen met tegels 15x30x8 met klein facet en de 30x30x8 tegel met klein facet zijn de combinaties legio.

Betontegel 30x45

De betontegel 30x45 biedt een creatief alternatief voor standaard trottoirtegels. Deze tegel is zeer geschikt voor toepassing in winkel- en voetgangersgebieden en is bovendien uitstekend te combineren met andere materialen, zoals de 15x30 en de 30x30 tegel.

BSV-goottegel® 15x30x7/5,5 cm.

Goten kunnen met een vlakke betontegel gestraat worden. De goottegel 15 x 30 7 / 5,5 cm. laat water echter nog beter wegstromen. Gevolg is minder vervuiling en dus lagere onderhoudskosten.

BSV-betontegel® 20x20

Deze tegel is door zijn kleinschalige vorm uitstekend geschikt voor voet- of fietspaden. Kan goed gecombineerd worden met de 20x40x8 en de 20x30x8 tegel.

BSV-betontegel® 20x30

Deze tegel is uitstekend geschikt voor voet- of fietspaden. Kan goed gecombineerd worden met de 20x40x8 en de 20x20x8 tegel.

BSV-betontegel® 20x40

Deze tegel is uitstekend geschikt voor voet- of fietspaden. Kan goed gecombineerd worden met de 20x30x8 en de 20x20x8 tegel.

BSV-betontegel® 50x50

Een tegel van formaat. Minder voeg per m². Uitermate geschikt voor onder andere voetpaden, pleinen en winkelerven. Op aanvraag ook in een vlakke uitvoering leverbaar.

Vlakke tegel 50x50

Het voordeel van deze betontegel is tweeledig: minder onkruid en minder storende voegen. Ideaal voor bijvoorbeeld winkelgebieden waar bezoekers met winkelwagentjes lopen.

Betontegel 25x50

Halve tegels zijn uitstekend in verband te straten. De grootformaattegel 25x50 is daarvan het bewijs. Deze tegel is zeer geschikt voor toepassing in winkel- en voetgangersgebieden en is bovendien uitstekend te combineren met andere matrialen.

Betontegel 40x60

Een uitstekend alternatief voor de gewassen grindtegels, die op drukbelopen plaatsen op den duur vuil worden. De grootformaattegel blijft schoner en dus fraaier en laat zich bovendien prima combineren met andere materialen. Een ideale keus voor voetpaden, woningbouw, scholen, pleinen en woonerven.

BSV-betontegel® 40x40

Voor de ontwerpers die eens iets anders willen toepassen dan de traditionele 30 x 30 of 50 x 50 tegels is dit een goed alternatief. Kan uitstekend gecombineerd worden met 30 x 30 of 20 x 20 tegels. De tegels zijn rondom voorzien van afstandhouders, waardoor afsplinteren wordt voorkomen.

Vlakke tegel 40x60

Het voordeel van deze betontegel is tweeledig: minder onkruid en minder storende voegen. Ideaal voor bijvoorbeeld winkelgebieden waar bezoekers met winkelwagentjes lopen.

BSV-visbektegel® 30x30

Straten zonder kantopsluiting. Dat kan met de visbektegel, ontwikkeld voor vrijliggende trottoirs en fietspaden, buiten en binnen de bebouwde kom. Toepassing van visbektegels heeft diverse voordelen, waaronder een stevig verband en een dubbele besparing, enerzijds op materiaal (banden), anderzijds op verwerkingskosten. Banden stellen hoeft immers niet meer. De tegels van v.d. Bosch zijn voorzien van afstandhouders.

Sinustegel® 30x30

Het stellen van opsluitbanden is een tijdrovend karwei. V.d. Bosch Beton* biedt u een interessant en kostenbesparend alternatief: de sinustegel®. Die blijft altijd op z'n plaats, dankzij de kartels die haaks in elkaar grijpen. De opsluitband vervalt in z'n geheel. Dat scheelt kostbare tijd en materiaal. De sinustegel® is een ideale en fraaie oplossing voor het snel en eenvoudig leggen van fietspaden, bestratingen en trottoirs in woonwijken en plantsoenen.

Heino® tegel 30x30

Met tegels kunnen zeer opvallende bestratingen worden gecreëerd. Dat geldt zeker voor het type Heino. U zult verbaasd zijn over de vele toepassingsmogelijkheden, die het gevolg zijn van slechts twee diagonaal lopende schijnvoegen. Met deze bijzondere sierbestratingstegel zijn niet minder dan tien verschillende legverbanden mogelijk.

Voegtegel

Omdat voorkomen van onkruid beter is dan genezen, biedt v.d. Bosch Beton* Voegtegel. Net als het succesvolle broertje Voegsteen, kan Voegtegel met alle gangbare voegmiddelen verwerkt worden en is door de smalle voeg van 3 mm. relatief weinig vulmateriaal nodig voor een goed eindresultaat. Door de fijne deklaag kan iedere (kleurvaste) uitstraling verkregen worden. Voegtegel is leverbaar als machinaal blok- of halfsteensverband.

Gidslijntegel

Mensen met een visuele handicap helpen hun eigen weg te vinden in het dagelijks verkeer. De geribbelde gidslijntegel is er speciaal voor gemaakt en wijst blinden en slechtzienden via een doorgetrokken "looplijn" in elke situatie de weg. Bijvoorbeeld naar oversteekplaatsen, bushaltes, openbare gebouwen en voetgangersgebieden. De gidslijntegel is een onmisbare voorziening in het dagelijkse verkeer en voldoet aan alle richtlijnen.

Waarschuwingsmarkeringstegel

Speciaal voor blinden en slechtzienden. Tegenwoordig voldoet de bekende rubbertegel niet meer als waarschuwingstegel voor blinden en slechtzienden. De Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang vond in de waarschuwingstegel een uitstekend alternatief. v.d. Bosch Beton* vervaardigt deze speciale tegels van 30x30 cm met aan de bovenzijde 25 noppen met een doorsnede van 25 mm en een hoogte van 5 mm.

Klanktegel 30x30

Aluminium klanktegels met een betonnen kern zijn prima geschikt voor object- en instapmarkering voor visueel gehandicapten. Een instapmarkering wordt aangebracht in situaties waarbij er sprake is van een gefixeerde opstapplaats, bijvoorbeeld op bushaltes, taxistandplaatsen, "kiss and ride" plaatsen. De tegels worden toegepast in combinatie met betonnen gidslijntegels en waarschuwingsmakeringstegels.

BSV-golfreflextegel®

Deze tegels zijn zeer geschikt voor aanleg langs het asfalt, b.v. als afscheiding van de rijbaan. Indien men over de tegels rijdt geven trillingen en geluid aan dat men zich naast de rijbaan bevindt.

BSV-gitruittegel® 30x30

Een ideale tegel voor het aanleggen van parkeerplaatsen. De gitruittegel is even fraai als functioneel. De opvallende deklaag van basalt zorgt voor een duidelijke markering en camoufleert bovendien storende vlekken. De gitruittegel maakt zowel grote parkeerterreinen als parkeerhavens in woonwijken direct herkenbaar, overzichtelijk, fraai en duurzaam.

BSV-knikkertegel®

Een kleine investering, die buitengewoon wordt gewaardeerd. Plaatsing van knikkertegels is dan ook een bijna vanzelfsprekende keuze voor speelplaatsen, woonerven en andere plaatsen waar kinderen buiten spelen.

BSV-boombeluchtingstegel®

Om bomen in woonwijken gezond te houden zijn speciale voorzieningen nodig, zoals de toepassing van boombeluchtingstegels. De gaten in deze tegels bevorderen de ventilatie en vochtregulatie van de wortels. Boombeluchtingstegels leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van groen en kunnen zonder problemen in elke bestrating worden toegepast.

BSV-nokkenopsluittegel®

Met de nokkenopsluittegel kunt u snel en eenvoudig tegelpaden zonder opsluitbanden afwerken of verbreden.

BSV-profieltegel®

Op het eerste oog een gewone betontegel. Het verschil zit 'm in de onderkant. Daar is een reliëf aangebracht, waardoor kans op schuiven praktisch uitgesloten is. Voordeel: u heeft geen opsluitbanden nodig om een duurzaam tegelpad aan te leggen. Dat betekent een dubbele besparing, op materiaal en arbeidskosten. Profieltegels kunt u snel en eenvoudig leggen, in plaats van of in combinatie met gewone tegels. De tegel wordt vooral toegepast in de woningbouw.

Symbooltegel

Van de bekende P-tegel tot rolstoeltegels en andere pictogrammen. Leverbaar in zwart-wit, maar ook in andere kleurvariaties.

Verkeerstegels

Haaietanden en andere verkeersregulerende tegels, die op en aan voorrangswegen worden toegepast. Leverbaar in verschillende formaten en diktes.

Rubberveiligheidstegels

Rubberveiligheidstegels zijn in verschillende diktes/valhoogtes beschikbaar voor een veilige speelplaats. Voorzien van vierzijdige pen-gatverbinding.

Grasbeton type L

Verharden met behoud van groen, dat is het principe van de grasbetontegel. Een ideale oplossing voor situaties, waarin verharding noodzakelijk is, maar het groen "bewaard" moet blijven. De grasbetontegel heeft een grasoppervlak van ca. 75%, zodat de kleur van beton wordt afgewisseld met fris groen gras. De tegel is bovendien snel en eenvoudig te leggen. De oplossing voor het verharden van bermen, oeverbgescherming, dijken, tijdelijke wegen, campings, woonerven, parkeerterreinen, opritten naar garages etc.

Grasbeton type D

Net als zijn broertje, Grasbeton type L, is deze grasbetontegel speciaal gemaakt om te verharden met met behoud van groen. Dit type is speciaal ontwikkeld met sleuven in de dwarsrichting. De grasbetontegel heeft een grasoppervlak van ca. 75%, zodat de kleur van beton wordt afgewisseld met fris groen gras. De tegel is bovendien snel en eenvoudig te leggen. De oplossing voor het verharden van bermen, oeverbescherming, dijken, tijdelijke wegen, campings, woonerven, parkeerterreinen, opritten naar garages etc.

Vlak grasbeton

Grasbetontegel in een vlakke uitvoering: verharden met behoud van groen en geluidsarm. Tevens is deze tegel gemakkelijk beloopbaar en daardoor uitermate geschikt voor toepassing in de buurt van bewoonde gebieden of b.v. voor parkeerterreinen.

Gradiënt

Met Gradiënt bieden we een oplossing voor vergroening en infiltratie van hemelwater in stedelijk gebied. Randen verzachten van grijs naar groen, waardoor de natuur meer ruimte krijgt in de stad.

KAP Graselement

Het klimaat verandert en de leefomgeving verandert mee. Een groenere openbare ruimte helpt in de ambities voor een duurzame wereld. Open verharding met behoud van groen speelt hierin een belangrijke rol. Met waterinfiltratie, beplanting voor biodiversiteit en tegen de stedelijke opwarming/hittestress, in combinatie met CO2 reducerend beton, dragen de KAP graselementen enorm bij aan een groene openbare ruimte. Samen op weg naar een groenere toekomst!

Flood Twin

De Flood Twin tegel bestaat uit twee delen die samen gelegd worden om de herkenbare organische vorm van de Flood Bold te creëren.

Grasverbandtegel®

Grastegel mèt nokkensluiting rondom, die zorgt voor een onwrikbaar verband tussen de tegels. Speciaal ontwikkeld voor verhardingen die het zwaar te verduren krijgen. Een ideale oplossing voor dijkbescherming, taludbescherming, oeverbescherming en het verharden van landbouwwegen, parkeerterreinen voor zwaar verkeer etc. De nokkenverbinding van dit type is uniek. Omdat de hol en dol aan dezelfde kant zitten, kan de tegel ook tegen het asfalt gelegd worden. Voorheen werd hier vaak een Nokkenpastegel® toegepast. Met andere woorden; ook te gebruiken als 40 cm. bermverharding.

Grasverbandtegel® vlak

Een vlakke grastegel mèt nokkensluiting rondom, die zorgt voor een onwrikbaar verband tussen de tegels. Speciaal ontwikkeld voor terreinverharding die het zwaar te verduren krijgt. Denk aan parkeerterreinen, evenemententerreinen, tijdelijke verhardingen enzovoorts. Prima te combineren met de Grasverbandtegel® met sleuven voor verschillende groenpercentages.

Markeringsblokje rond

Met markeringsblokjes kunnen eenvoudig parkeerplaatsen of rijbanen aangegeven worden. Deze blokjes zijn geschikt voor alle grasbetontegels met ronde gaten, de Grassplittegel® uitgezonderd.

Graspastegel® type L

Deze Graspastegel® heeft één rechte kopse kant en is daarnaast aan twee zijden voorzien van een nokkensluiting. Resultaat: een bermstrook, die onder alle omstandigheden onwrikbaar op z'n plaats blijft. De graspastegel is daardoor zeer geschikt voor toepassing in het buitengebied met veel (landbouw) verkeer. Daarnaast kan deze tegel bij klinkerwegen als opsluittegel gebruikt worden. Door de toepassing van ronde gaten is het blok sterker dan een blok met conventionele vierkante gaten.

Nokkentoptegel®

De Nokkentoptegel® is identiek aan de Graspastegel®, maar heeft een kleiner formaat (40x40cm). Hierdoor ontstaat een smallere strook, die niettemin onwrikbaar vast ligt, dankzij de nokkensluiting. Uiteraard is ook het voordeel van de rechte kopse kant (strakke bermverharding) van toepassing op deze tegel. Daarmee worden slecht verdichte plekken, oneffenheden en scheurvorming langs de rand van het asfalt voorkomen.

Graspas-V-tegel® type L

De Graspas-V-tegel® heeft alle voordelen van de graspastegel. Deze tegel heeft eveneens één rechte kopse kant en één afgeschuinde kant, maar door een verbetert ontwerp is hij 50% sterker. Resultaat: Door het gewijzigde ontwerp is de Graspas- SV-tegels® type L tot 50% sterker. Hierdoor zal de tegel minder snel breken als het bermgedeelte sneller wegzakt dan het cunet, tevens door de simpele toepassing van een afgeschuinde kant aan de bermzijde creëer je een bermstrook die nog minder snel zal verzakken of kantelen en veiliger is voor de weggebruiker.

Graspas-V-tegel® type L vlak

De Graspas-V-tegel® type vlak heeft alle voordelen van de Graspastegel®. Deze tegel heeft eveneens één rechte kopse kant, maar is daarnaast nog voorzien van een glad oppervlak en één afgeschuinde kant. Resultaat: door het ontbreken van de karakteristieke ribbels blijft het geluid achterwege. Hierdoor is deze tegel uitermate geschikt voor toepassingen in de buurt van bewoonde gebieden, tevens door de simpele toepassing van een afgeschuinde kant aan de bermzijde creëer je een bermstrook die nog minder snel zal verzakken of kantelen en veiliger is voor de weggebruiker.

Nokkentop-V-tegel®

De Nokkentop-V-tegel® heeft alle voordelen van de Nokkentoptegel®. Deze tegel heeft eveneens één rechte kopse kant en één afgeschuinde kant, maar door een verbetert ontwerp is hij 50% sterker. Hierdoor zal de tegel minder snel breken als het bermgedeelte sneller wegzakt dan het cunet, tevens door de simpele toepassing van een afgeschuinde kant aan de bermzijde creëer je een bermstrook die nog minder snel zal verzakken of kantelen en veiliger is voor de weggebruiker.

Nokkentop-V-tegel® vlak

De Nokkentop-V-tegel® vlak heeft alle voordelen van de Nokkentoptegel®. Deze tegel heeft eveneens één rechte kopse kant, maar is daarnaast nog voorzien van een glad oppervlak en één afgeschuinde kant. Resultaat: door het ontbreken van de karakteristieke ribbels blijft het geluid achterwege. Hierdoor is deze tegel uitermate geschikt voor toepassingen in de buurt van bewoonde gebieden, tevens door de simpele toepassing van een afgeschuinde kant aan de bermzijde creëer je een bermstrook die nog minder snel zal verzakken of kantelen en veiliger is voor de weggebruiker.

Nokkentop-Stil-Veilig®

De Nokkentop-Stil-Veilig® biedt het beste uit twee werelden. De tegel is voor de helft vlak en voor de helft geribbeld en voorzien van een afgeschuinde bermzijde. Hiermee ontstaat een grasbetontegel die doet waarvoor hij bedoeld is: bieden van veiligheid zonder concessies te doen aan het groene uiterlijk.

Graspas-Stil-Veilig®

De Graspas-Stil-Veilig® biedt het beste uit twee werelden. De tegel is voor de helft vlak en voor de helft geribbeld en voorzien van een afgeschuinde bermzijde. Hiermee ontstaat een grasbetontegel die doet waarvoor hij bedoeld is: bieden van veiligheid zonder concessies te doen aan het groene uiterlijk. In tegenstelling tot de Nokkentop-Stil-Veilig® zorgt de Graspas-Stil-Veilig® voor 60 cm. wegverbreding en is 15 cm. dik.

Grassplittegel®

Deze grasbetontegel met blokpatroon werd speciaal ontwikkeld voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen, glazenwasser-paden of de toegang tot panden voor de brandweer. Ingezaaid met gras of opgevuld met split blijft de esthetische waarde van de verharding bijzonder hoog, zonder aan kwaliteit en sterkte in te moeten leveren.

BéVéMat®

Grasbetontegels worden onwrikbaar in de geo-textiel (BéVéLon®) verankerd waardoor een bijzonder stevige en daardoor veilige bermverharding ontstaat. Een bijkomend groot voordeel van de BéVéMat® is dat, afhankelijk van de ondergrond, met een relatief dunne fundatie volstaan kan worden waardoor slechts weinig vervuilde bermgrond afgevoerd hoeft te worden. Naast deze voordelen is de BéVéMat® waterdoorlatend, kan gras goed groeien en is de BéVéMat® machinaal te verwerken. Deze eigenschappen dragen bij aan een betere verkeersveiligheid. Ook is de BéVéMat® duurzamer en veiliger dan de alternatieven.

BéVéVerbandblok®

BéVéVerbandblokken worden toegepast op plaatsen waar 80 cm. wegverbreding gewenst is in combinatie met een stabiele ligging van de verharding. Bijvoorbeeld bij provinciale wegen of op plaatsen waar hoge eisen gesteld worden aan de veiligheid van de automobilist. BéVéVerbandblokken worden standaard geleverd met los BéVélon-geotextiel. Naast de traditionele bovenzijde met sleuven is BéVéVerbandblok® ook leverbaar met een vlakke bovenzijde. Ideaal voor plaatsen waar geluid of gebruik door fietsers een grote rol spelen. De grasbetontegels dienen machinaal op het doek gelegd te worden. v.d. Bosch Beton levert ook BéVéMat®. Hierbij zijn de grasbetonblokken onlosmakelijk verbonden op de BéVélon-geotextiel.

Remmend bermblok

Met een remmend bermblok voorkomt hoge snelheden op bermverharding. Door het element in de rij grasbetontegels op te nemen, wordt het minder aantrekkelijk om snel te rijden over de bermverharding.

Opsluitband 6x15

Opsluitbanden voor lichte tot geen belasting. Voorzien van hol-en-dol.

Opsluitband 6x20

Opsluitbanden voor lichte belasting. Voorzien van hol-en-dol.

Opsluitband 8x20

Opsluitbanden voor standaard toepassing. Voorzien van hol-en-dol.

Opsluitband 10x20

Opsluitbanden voor standaard toepassing. Voorzien van doorlopende visbeksluiting en leverbaar met verschillende hulpstukken en verloopbanden.

Gazonband 10x20

Gazonbanden kunnen worden gebruikt om een scheiding aan te brengen tussen voetpaden en gazons, en voetpaden en fietspaden.

Opsluitband 12x25

Opsluitbanden voor toepassing bij zwaardere belasting. Voorzien van doorlopende visbeksluiting en leverbaar met verschillende hulpstukken en verloopbanden.

Gazonband 12x25

Gazonbanden kunnen worden gebruikt om een scheiding aan te brengen tussen voetpaden en gazons, en voetpaden en fietspaden.

Opsluitband 15x25

Opsluitbanden voor toepassing bij zware belasting. Voorzien van doorlopende visbeksluiting en leverbaar met verschillende hulpstukken en verloopbanden.

Opsluitband 15x40

Opsluitbanden voor toepassing bij zware belasting. Voorzien van doorlopende visbeksluiting en prima te combineren met (de hulpstukken van) de 15x25 band.

Opsluitband 20x20

Opsluitbanden voor toepassing bij zware belasting. Voorzien van doorlopende visbeksluiting en leverbaar met verschillende hulpstukken en verloopbanden.

Opsluitband 20x25

Opsluitbanden voor toepassing bij zware belasting. Voorzien van doorlopende visbeksluiting en prima te combineren met (de hulpstukken van) de 20x20 band.

Opsluitband 25x20

Opsluitbanden voor toepassing bij zware belasting. Voorzien van doorlopende visbeksluiting en leverbaar met verschillende hulpstukken.

Opsluitband 30x25

Opsluitbanden voor toepassing bij zware belasting. Voorzien van doorlopende visbeksluiting en leverbaar met verschillende hulpstukken.

Trottoirband 13/15

Standaard trottoirbanden met 13/15 profiel. Leverbaar in combinatie met vele hulpstukken en verloopbanden naar andere profielen.

Trottoirband 18/20

Standaard trottoirbanden met 18/20 profiel. Leverbaar in combinatie met vele hulpstukken en verloopbanden naar andere profielen.

Trottoirband 28/30

Trottoirbanden met 28/30 profiel voor zware belasting. Leverbaar met verschillende hulpstukken en tevens te combineren met oploopbanden 5/30x25.

Trottoirband 38/40

Speciaal voor plaatsen waar een standaard 13/15 of 18/20 trottoirband niet voldoet is er nu een zeer zware band met 38/40 profiel.

Trottoirband RWS 11,5/22,5

RWS-trottoirbanden hebben een afschuining van 45 graden en worden toegepast bij middengeleiders en buiten de bebouwde kom.

Rijwielpadband 4/12

De rijwielpadbanden kunnen worden toegepast langs verhoogde en verlaagde fietspaden of plateau's.

Rijwielpadband 6/12

De rijwielpadbanden kunnen worden toegepast langs verhoogde en verlaagde fietspaden of plateau's.

Rijwielpadband 5/20

De rijwielpadbanden kunnen worden toegepast langs verhoogde en verlaagde fietspaden of plateau's.

Rijwielpadband 7/20

De rijwielpadbanden kunnen worden toegepast langs verhoogde en verlaagde fietspaden of plateau's.

Oploopband 5/30

De oploopband 5/30x25 kan als scheiding van parkeerstrook en rijbaan dienen. De band is prima als zelfstandig profiel te gebruiken, maar ook in combinatie met de 28/30x25 serie toe te passen.

Plateauband 12/40

De plateauband 12/40x18 is goed te gebruiken in o.a. winkelgebieden, aangezien het verloop van de band geleidelijk is.

Projectband 40x18

Met projectbanden 40x18 kunnen extra brede opsluitingen gemaakt worden. Prima te combineren met plateaubanden 12/40x18.

Lijmband 13/14x10

Deze band is geschikt voor verlijming op het asfalt.

Leicon® Profiel Perronband G18

Al meer dan tien jaar is de Leicon® Profiel Perronband een begrip in Nederland. Het unieke aanrijdprofiel is niet alleen een hulpmiddel voor chauffeurs, maar biedt ook een instaphoogte van 5 cm. en daarmee gemak voor reizigers. De bovenzijde van de banden is als antislip uitgevoerd. Voor inpassing in het straatbeeld zijn verschillende hulpstukken beschikbaar.

Middengeleideband 10/30

De 10/30x10 band wordt vooral gebruikt op rotondes en dan met name de zogenaamde "turborotondes". Daarnaast is deze band goed te gebruiken als afscheiding tussen wegen.

Middengeleideband 10/40

De 10/40x18 band is is o.a. goed te gebruiken als afscheiding tussen rijbanen.

Middengeleideband 11,5/34,5

De 11,5/34,5x20 band is prima te gebruiken als afscheiding tussen rijbanen. Deze band wordt ook wel "busgeleideband" genoemd.

Molgoot 20x60

De molgoten van v.d. Bosch Beton* b.v. kunnen dienen als afvoergoot langs straten en asfaltwegen.

Molgoot 40x60

De molgoten van v.d. Bosch Beton* b.v. kunnen dienen als afvoergoot langs straten en asfaltwegen. De molgoot 40x15 cm is ook verkrijgbaar als lijnband.

Lijnband 40x15

De lijnband wordt geleverd met facetrand en splintervrije kop. De lijnband is ook in de variant "molgoot" verkrijgbaar. De vlakke uitvoering kan ook als traptrede gebruikt worden.

Lijnband 50x14

Zeer brede band voor vele oplossingen. Voorzien van een facetrand en kleine afstandhouder. Met een breedte van 50 cm. ideaal geschikt als verharding, "megategel", tribune of traptrede. De beschikbare bocht (radius 4 meter) maakt het omranden van sportvelden mogelijk inclusief mooie hoekoplossing. Uiteraard leverbaar in de meest diverse kleuren en oppervlaktestructuren.

Traptrede 40x18

Met deze betonnen banden construeert u eenvoudig trappen. De 40x100 cm traptrede kan ook als projectband worden gebruikt, al dan niet in combinatie met de plateauband 12/40 van v.d. Bosch Beton.

Traptrede 50x50

Met deze betonnen banden construeert u eenvoudig trappen. Door bij de 50x50 elementen combinaties te maken van verschillende formaten blokken, kunnen diverse bochtstralen gecreëerd worden.

Traptrede 78/80x50

Traptreden van 80 cm. diep met aansluiting op 18/20 banden. Ook prima te gebruiken in combinatie met invaliden-inritblokken.

Parkeerband 25x15x90

De parkeerband is goed te gebruiken in o.a. winkelgebieden, aangezien het verloop van de band geleidelijk is. Tevens is de band toepasbaar als afstandhouder, stootband of als markering bij parkeerterreinen, langs fietspaden, voetpaden etc. De band kan op asfalt en beton worden gelijmd met hechtmortel.

Stootband BBL® 12 x 20

De stootband heeft verschillende functies en is onder meer toepasbaar als bochtbescherming tegen het "bocht afsnijden", als afscheiding op parkeerplaatsen, obstakel-afbakening en als buffer voor bescherming van bepaalde objecten langs of in de directe nabijheid van wegen. Het formaat 20 x 12 x 100 cm is geschikt om op asfalt of andersoortige ondergrond te verlijmen met hechtmortel.

Stootband BBL® 17 x 20

De stootband heeft verschillende functies en is onder meer toepasbaar als bochtbescherming tegen het "bocht afsnijden", als afscheiding op parkeerplaatsen, obstakel-afbakening en als buffer voor bescherming van bepaalde objecten langs of in de directe nabijheid van wegen. Het formaat 20 x 12 x 100 cm is geschikt om op asfalt of andersoortige ondergrond te verlijmen met hechtmortel.

Stootband BBL® 20 x 20

De stootband heeft verschillende functies en is onder meer toepasbaar als bochtbescherming tegen het "bocht afsnijden", als afscheiding op parkeerplaatsen, obstakel-afbakening en als buffer voor bescherming van bepaalde objecten langs of in de directe nabijheid van wegen. Het formaat 20 x 12 x 100 cm is geschikt om op asfalt of andersoortige ondergrond te verlijmen met hechtmortel.

BSV-betonstraatsteen®

Een aantrekkelijk straatbeeld kan vele gezichten hebben. Klassiek, kleurrijk, speels of een combinatie hiervan. Met het omvangrijke programma betonstraatstenen van v.d. Bosch Beton* b.v. is alles mogelijk. Succes verzekerd. Dat geldt ook voor de kwaliteit. Alle stenen worden geleverd in de kwalitatief hoogwaardige BSV®-uitvoering met splintervrije kop.

BSV-betonstraatsteen® Bisschopsmuts

Bisschopmuts voor het leggen van keiformaat in keperverband. Door de symmetrische schijnvoeg wordt verkeerd straten voorkomen.

BSV-betonstraatsteen® Kepersteen

Prefab keperstenen maken het straten in keperverband eenvoudig. Uiteraard kan ook voor

BSV-betonstraatsteen® Halve Keiformaat

Ideaal voor het straten van keiformaat in halfsteens- of elleboogverband

BSV-dubbelklinker®

Het formaat van een compacte tegel, de draagkracht van een klinker. Dát is de BSV®-dubbel-klinker met splintervrije kop. Uitermate geschikt voor fietspaden, voetgangersgebieden, parkeervlakken etc. De dubbelklinker is namelijk veel beter belastbaar dan de tegeluitvoering. Dankzij de uniforme maatvoering kunt u dubbelklinkers uitstekend gebruiken in combinatie met andere betonstraatklinkers en materialen. Door meerdere kleuren dubbelklinkers te gebruiken kunnen verkeerssoorten bovendien visueel gescheiden worden.

BSV-dubbelklinker® Bisschopsmuts

Bisschopmuts voor het leggen van BSV-dubbelklinkers® in keperverband. Ook geschikt voor BSV-dubbel-dubbelklinkers® en BSV-anderhalf-dubbelklinkers®.

BSV-anderhalf-dubbelklinker®

Het formaat van een grote tegel, de draagkracht van een klinker. Dát is de BSV®-anderhalve dubbelklinker met splintervrije kop. Uitermate geschikt voor fietspaden, voetgangersgebieden, parkeervakken etc. De anderhalve dubbelklinker is namelijk veel beter belastbaar dan de tegeluitvoering. Dankzij de uniforme maatvoering kunt u anderhalve dubbelklinkers uitstekend gebruiken in combinatie met anderhalve betonstraatklinkers en materialen. Door meerdere kleuren anderhalve dubbelklinkers te gebruiken kunnen verkeerssoorten bovendien visueel gescheiden worden.

BSV-dubbel-dubbelklinker®

Het formaat van een grote tegel, de draagkracht van een klinker. Dát is de BSV®-dubbel dubbelklinker met splintervrije kop en klein facet. Uitermate geschikt voor fietspaden, voetgangersgebieden, parkeervakken etc. De dubbel-dubbelklinker is namelijk veel beter belastbaar dan de tegeluitvoering. Dankzij de uniforme maatvoering kunt u dubbel-dubbelklinkers uitstekend gebruiken in combinatie met dubbelklinkers en standaard betonstraatstenen met klein facet.

BSV-dikformaat®

Een aantrekkelijk straatbeeld kan vele gezichten hebben. Klassiek, kleurrijk, speels of een combinatie hiervan. Met het omvangrijke programma betonstraatstenen van v.d. Bosch Beton* b.v. is alles mogelijk. Succes verzekerd. Dat geldt ook voor de kwaliteit. Alle stenen worden geleverd in de kwalitatief hoogwaardige BSV®-uitvoering met splintervrije kop.

BSV-dikformaat® Bisschopsmuts

Bisschopmuts voor het leggen van dikformaat in keperverband.

BSV-dikformaat® Halve steen

Ideaal voor het straten van dikformaat in halfsteensverband.

BSV-langformaat®

Een toevoeging aan het assortiment betonstraatstenen die voorzien in de hang naar grotere formaten. Waar bij een dikformaat één strek even groot is als drie koppen, geldt bij de langformaat een verhouding van 1:4. Voorzien van een minimaal facet voor een zeer vlak straatbeeld.

Colorbrick

Colorbrick is een sterke betonstraatsteen of betontegel voorzien van een kleurvaste blauwe coating waarover meerdere antislip-epoxylagen zijn aangebracht. Ideaal voor parkeerplaatsmarkering of voor andere doeleinden. Op aanvraag ook leverbaar in andere kleuren.

Ecodrain®

Goed nieuws voor de grondwaterstand. v.d. Bosch Beton introduceert Ecodrain® , een steen die waterdoorlatend is en voorkomt dat hemelwater linea recta wordt afgevoerd naar het riool. Een ander voordeel is, dat straten bij hevige regenval in principe niet meer blank komen te staan.

Ecopass®

Ecopass® waterpasserende stenen zijn ontworpen als aanvulling op de Ecodrain® waterdoorlatende bestrating en kan in dezelfde toepassingsgebieden gebruikt worden. Ecopass® heeft een aantal specifieke kenmerken.

Voegsteen

Omdat voorkomen van onkruid beter is dan genezen, biedt v.d. Bosch Beton* Voegsteen. Met 3 mm. voegbreedte en 3 cm. voeghoogte kan Voegsteen worden verwerkt met gangbare voegmiddelen en is relatief weinig vulmateriaal nodig voor een goed eindresultaat. Door de fijne deklaag kan iedere (kleurvaste) uitstraling verkregen worden. Voegsteen is standaard voorbereid op machinale verwerking in halfsteensverband. Overigens biedt v.d. Bosch Beton ook Voegtegels 30x30 aan met dezelfde eigenschappen.

DuraSilent®

Omdat geluidsoverlast een steeds belangrijker afwegingspunt wordt bij het bepalen van bestrating, maar ook het esthetische aspect belangrijk blijft, ontwikkelde v.d. Bosch Beton* de DuraSilent® . Een steen met een gemiddelde geluidsreductie 1,0 db(A) ten opzicht van asfalt (DAB). DuraSilent® is opgenomen op de C-wegdek lijst 2012. Net als de Duracolor® serie is de deklaag van DuraSilent® opgebouwd uit 100% natuurlijke toeslagmaterialen.

Sinusprofielklinker®

Op wegen en oppervlakken die het zwaar te verduren hebben, is de sinusklinker® in z'n element. Een duurzame klinker met een functionele vormgeving, die garant staat voor een zeer solide en tegelijk aantrekkelijke bestrating. Zeer geschikt voor het verharden van busstations, industrieterreinen, militaire terreinen en haventerreinen. Voor halfsteensverband zijn speciale hulpstukken beschikbaar. Voor machinale verwerking in halfsteensverband zijn speciale pakketten beschikbaar. Sinusprofielklinker kan echter ook in elleboogverband gelegd worden, zij het handmatig en zonder hulpstukken.

BSV-zeskantsteen®

Een opvallende vormgeving, onderhoudsarm, voorzien van splintervrije kop en verkrijgbaar in verschillende kleuren. De BSV-zeskantsteen® is in alle opzichten een ideale steen, waarmee u een fraaie en tegelijk zeer solide bestrating kunt aanleggen. Zeskantstenen zijn zeer geschikt voor voetgangersgebieden in en om stads- en winkelcentra, maar ook voor bedrijven- en industrieterreinen.

Hardtoptegel®

Deze "heavy duty" tegel is speciaal ontwikkeld voor verhardingen die extreem zwaar worden belast. Door de bijzondere samenstelling is een welhaast onverslijtbare toplaag verkregen. De hardtoptegel kan zonder problemen worden toegepast op scheepswerven, loskaden, haventerreinen en vuilstortplaatsen.

Waalformaat

Uitermate geschikt als kleinschalige sierbestrating voor woonerven, winkelcentra, plantsoenen etc.

BSV-ribbelklinker®

De Ribbelklinker is het perfecte alternatief voor een goottegel of een vlakke tegel bij de toepassing voor een rolstoel vriendelijk inrit. Door de ribbels wordt er een goede overbrugging van de goot tussen wegdek en inrit gecreërd, terwijl de waterafvoer niet belemmerd wordt. Tevens kan de ribbelklinker in de voorkomende situaties dienen als blindengeleiding of attentiestrook.

Hechtmortel 630

Hechtmortel 630 is een kant en klare mortel op basis van zand, speciale cementsoorten en toeslagstoffen met de volgende eigenschappen, krimparm, snelle verharding, hoge mechanische weerstand, sterke aanhechting op beton en asfalt, bestand tegen chemische aantasting (zoals dooizouten).

Voegmortel CityPro 1000 NextGel

CityPro 1000 NextGel is een onkruidwerende voegmortel op polymeerbasis. In combinatie met Voegsteen onkruidvrije bestrating van v.d. Bosch kan, wanneer de mortel door de specialist wordt aangebracht, een garantie worden afgegeven. Hoewel Voegsteen ook prima met een mortel op epoxy-basis kan worden ingevoegd, is het voordeel van polymeren dat deze blijven werken. Daarmee worden kleine scheurtjes vanzelf hersteld en is toekomstig onderhoud eenvoudig uit te voeren.

Boomrand 13/15

Met de bloembak-elementen van v.d. Bosch Beton* maakt u in een oogwenk een stevige fraaie bloembak, die nauwelijks onderhoud vraagt.

Boomrand 18/20

Met de bloembak-elementen van v.d. Bosch Beton* maakt u in een oogwenk een stevige fraaie bloembak, die nauwelijks onderhoud vraagt.

Boomrand gazon 12x20

Met de bloembak-elementen van v.d. Bosch Beton* maakt u in een oogwenk een stevige fraaie bloembak, die nauwelijks onderhoud vraagt.

Bochtbeschermingsblokken 50x50

Bochtbeschermingsblokken, ook wel rotondeblokken genoemd, worden toegepast in bochten en op rotondes ter bescherming tegen vrachtauto's. Indien gewenst kunnen de blokken worden voorzien van RVS schroefhulzen, die machinale verwerking mogelijk maken.

Schrikblok met voet

Deze blokken zijn bijzonder effectief om bochten te beschermen tegen intensief en zwaar verkeer. De schrikblokken vallen direct op en werken daardoor preventief. Behalve bij intensief bereden bochten zijn deze onverwoestbare blokken ook zeer geschikt als afscheiding en markering op militaire terreinen en bij transportbedrijven.

Schrikblok zonder voet

Deze blokken zijn bijzonder effectief om bochten te beschermen tegen intensief en zwaar verkeer. De schrikblokken vallen direct op en werken daardoor preventief. Behalve bij intensief bereden bochten zijn deze onverwoestbare blokken ook zeer geschikt als afscheiding en markering op militaire terreinen en bij transportbedrijven.

Sierblok

Een Boston® sierblok is het ideale sierelement of toepasbaar als verkeersgeleider.

Sierpoef

Een Boston® sierpoef is het ideale sierelement of toepasbaar als verkeersgeleider.

Boulevard 40

Boston® sierpalen bieden een sierlijke oplossing voor afscheidingen van rijbanen, winkelerven en pleinen.

Boulevard 70

Boston® sierpalen bieden een sierlijke oplossing voor afscheidingen van rijbanen, winkelerven en pleinen.

Elegance 50

Boston® sierpalen bieden een sierlijke oplossing voor afscheidingen van rijbanen, winkelerven en pleinen.

Elegance 75

Boston® sierpalen bieden een sierlijke oplossing voor afscheidingen van rijbanen, winkelerven en pleinen.

Boston® halve sierbol

Afhankelijk van de situatie kunt u ook kiezen voor een halve sierbol. Een functioneel sierelement, dat toegepast wordt als decorstuk of verkeersgeleider. Bijvoorbeeld om parkeren in een voetgangersgebied tegen te gaan.

Boston® hele sierbol

Deze betonnen bol wordt toegepast als sierelement of verkeersgeleider. De sierbollen zijn standaard voorzien van twee RVS bouten. Deze kunnen worden gemonteerd (af fabriek) op de bijbehorende tegel van 60x60x10cm. Deze tegel kunt u apart bestellen en kan worden uitgevoerd in een kleur die contrasteerd met de bol.

Boston® fonteinbol

Massieve bol met een ronde sparing, waardoor water kan worden aangevoerd. Doordat het water van bovenaf over de bol stroomt, wordt het gladde oppervlak extra geaccentueerd. De fonteinbol is gemaakt van hoogwaardig beton.

Leicon® verkeersdrempels

Verkeersdrempels zijn een adequaat middel om de passeersnelheid te beperken. Alhoewel discomfort van de bestuurder een belangrijke rol speelt, bepaalt de sinusvorm van de drempel de mate waarin dit wordt ervaren. Door gebruik te maken van prefab betonelementen blijft de sinusvorm behouden waardoor de functionaliteit van de drempel optimaal blijft.

Leicon® busdrempels

Prefab busdrempels zijn toepasbaar op verkeerssituaties voor zowel binnen de bebouwde kom als voor buiten de bebouwde kom, waar verkeersremmende eigenschappen voor het autoverkeer wordt verlangt en de verkeersdoorstroom voor het OV zo min mogelijk moet worden belemmerd.

Leicon® Straatjuweel®

Het Straatjuweel® kan gebruikt worden als wegversmalling, al dan niet in combinatie met het verkorten van de oversteek bij een zebra. Op deze manier kan het beoogde conflict tussen automobilisten en voetganger worden vermeden.

FUP-element

Een Fauna uittreedplaats is een plek in een oever of dijk waar een mogelijkheid is gemaakt voor dieren om uit het kanaal te klimmen. Deze fauna uittreedplaatsen zijn er vooral bij dijken die verticaal zijn zoals bij damwanden. Het wild zoals reeën en everzwijnen kunnen hier makkelijk uit het kanaal klimmen als ze al dan niet bewust het kanaal in gesprongen zijn. Met het FUP-element biedt v.d. Bosch een diervriendelijke opgang voor dieren bij steile dijken en taluds.

Boston® Mammoetblok

Met deze supergrote bouwstenen maakt u in no-time een betonnen afscheidingswand, die staat als een huis. Boston® Mammoetblokken zijn dé ideale oplossing voor het gescheiden bewaren van grondstoffen en materialen zoals zand, grind, steenslag, puin, klei, wegenzout, compost of kuilvoer.

Statiegeldpallets

Sommige machinale pakketten van v.d. Bosch Beton, zoals elleboog-/keperverband, sommige producten in voorbereid halfsteensverband of tegels in halfsteensverband, worden geleverd op statiegeldpallets. Deze pallets nemen wij, mits herbruikbaar, retour, waarbij wij handelingskosten in mindering brengen op het statiegeld dat gecrediteerd wordt. Wij maken onderscheid in pallets voor stenen, pallets voor tegels en pallets voor 50x50 tegels.

Details: ${Name}

Algemeen & verkoop
0546 488 555
info@vdboschbeton.nl

Klantenservice & afroepen
0546 488 810
klantenservice@vdboschbeton.nl

Hoofdkantoor Almelo
Wentholtweg 6
Postbus 52
7600 AB Almelo